Felhasználási feltételek

 

 Üdvözöljük a FUTPark.com weboldalunkon. Ha továbbra is böngészi és használja ezt a weboldalt, beleegyezik abba, hogy betartja és magára nézve kötelezőnek tekinti az alábbi használati feltételeket, amelyek az adatvédelmi szabályzatunkkal együtt szabályozzák a FUTPark.com Önnel való kapcsolatát a jelen weboldallal kapcsolatban. Ha nem ért egyet a jelen feltételek bármely részével, kérjük, ne használja weboldalunkat.

1. A Használati feltételek és a módosítások elfogadása.
Minden alkalommal, amikor használja ezt a webhelyet (FUTPark.com), vagy hozzáférést biztosít ahhoz, Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, amelyek időről időre módosulnak, értesítéssel vagy anélkül. Ezen túlmenően, ha Ön egy adott szolgáltatást használ ezen a webhelyen vagy azon keresztül, akkor az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó szabályok vagy iránymutatások vonatkoznak Önre, és azokat hivatkozásként be kell építeni a jelen Felhasználási feltételekbe. Kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat, amely hivatkozásként szerepel a jelen Felhasználási feltételekben.

2. Szolgáltatás
Weboldalunk és szolgáltatásaink, amelyeket a weboldalunkon és azon keresztül nyújtunk Önnek, „AHOGY VAN” alapon.Ön beleegyezik abba, hogy a weboldal tulajdonosai kizárólagosan fenntartják a jogot, és bármikor, előzetes értesítés és felelősség nélkül módosíthatják vagy megszakíthatják ezt a webhelyet és annak szolgáltatásait, vagy törölhetik az Ön által megadott adatokat, akár ideiglenesen, akár véglegesen.Nem vállalunk felelősséget semmilyen adat vagy információ időszerűségéért, törléséért, tárolásának elmulasztásáért, pontatlanságáért vagy nem megfelelő kézbesítéséért.Bár a (digitális áruk) kézbesítése általában szinte azonnal megtörténik, néha akár 3 munkanapot is igénybe vehet.

3. Az Ön felelőssége és regisztrációs kötelezettségei.
A weboldal használatához regisztrálnia kell vagy fel kell kérni, és beleegyeznie kell, hogy kérésre valós információkat adjon meg. Regisztrációkor kifejezetten elfogadja Felhasználási feltételeinket és azokat, amelyeket időről időre módosíthatunk, és itt elérhetők.

4.Adatvédelmi irányelvek.
Az általunk gyűjtött regisztrációs adatokra és egyéb személyazonosításra alkalmas adatokra az Adatvédelmi szabályzatunk feltételei vonatkoznak.

5. Regisztráció és jelszó.
Ön felelős jelszava titkosságának megőrzéséért, és felelős a regisztrációján és/vagy bejelentkezésén keresztül történő minden használatért, függetlenül attól, hogy az Ön által engedélyezett vagy nem engedélyezett.Ön beleegyezik abba, hogy haladéktalanul értesít bennünket minden jogosulatlan használatról vagy regisztrációjáról, felhasználói fiókjáról vagy jelszaváról.

 

6. Magatartása.
Ön elfogadja, hogy webhelyünk kifogásolható vagy sértő tartalomnak teheti ki Önt.Semmilyen módon nem vállalunk felelősséget Ön felé az ezen a weboldalon megjelenő Tartalomért, sem pedig semmilyen hibáért vagy kihagyásért.Ön kifejezetten beleegyezik, hogy a webhely vagy bármely nyújtott szolgáltatás használata során nem:
(a) olyan Tartalmat biztosítanak, vagy olyan magatartást hajtanak végre, amely lehet jogellenes, illegális, fenyegető, káros, sértő, zaklató, üldözős, káromkodó, rágalmazó, rágalmazó, vulgáris, obszcén, sértő, kifogásolható, pornográf, amelyet arra terveztek, hogy zavarjon vagy megszakítson,ez a webhely vagy bármely nyújtott szolgáltatás, amely vírussal vagy más romboló vagy káros programozási rutinnal fertőzött, polgári jogi vagy büntetőjogi felelősséget von maga után, vagy amely sértheti a vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályokat;
(b) megszemélyesíteni vagy hamisan bemutatni az Ön kapcsolatát bármely személlyel vagy szervezettel, vagy hamisítani vagy más módon megpróbálni eltitkolni vagy hamisan bemutatni az Ön által biztosított bármely Tartalom eredetét;
(c) más felhasználókkal kapcsolatos adatok gyűjtése vagy gyűjtése;
(d) nem biztosíthatja vagy használhatja ezt a webhelyet és bármely Tartalmat vagy szolgáltatást bármilyen kereskedelmi módon vagy bármilyen módon, amely levélszemétet, spamet, lánclevelet, piramisjátékot vagy bármilyen más formájú jogosulatlan reklámot foglal magában előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül;
(e) olyan Tartalmat biztosítunk, amely polgári vagy büntetőjogi felelősségünket vonhatja maga után, vagy amely bármely helyi, nemzeti vagy nemzetközi jog megsértésének minősülhet, vagy megsértésének tekinthető, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői joggal, védjegyekkel, szabadalommal vagy kereskedelemmel kapcsolatos törvényeket.titkok.

 

7. Harmadik fél szolgáltatásai.
Harmadik felek termékei és szolgáltatásai hirdethetők és/vagy elérhetővé tehetők ezen a weboldalon (FUTPark.com) vagy azon keresztül.A harmadik felek termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kijelentésekre az ezen harmadik felek által tett szabályzatok és nyilatkozatok vonatkoznak.Nem vállalunk felelősséget semmilyen módon, és semmilyen módon nem vállalunk felelősséget az Ön harmadik felekkel folytatott kapcsolataiért vagy kapcsolataiért.8. Kártalanítás.Ön beleegyezik abba, hogy kártalanít minket, leányvállalatainkat, leányvállalatainkat, kapcsolt feleinket, tisztségviselőinket, igazgatóinkat, alkalmazottainkat, ügynökeinket, független vállalkozóinkat, hirdetőinket, partnereinket és társmárkásainkat minden olyan követelés vagy követelés tekintetében, beleértve az ésszerű jogi költségeket is,bármely harmadik fél által, amely az Ön magatartása vagy kapcsolata ezzel a weboldallal vagy szolgáltatással, vagy abból ered, hogy Ön megsérti a jelen Feltételt.

 

8. Kártalanítás.
Ön beleegyezik abba, hogy kártalanít minket, leányvállalatainkat, leányvállalatainkat, kapcsolt feleinket, tisztségviselőinket, igazgatóinkat, alkalmazottainkat, ügynökeinket, független vállalkozóinkat, hirdetőinket, partnereinket és társmárkásainkat minden olyan követelés vagy követelés tekintetében, beleértve az ésszerű jogi költségeket is,bármely harmadik fél által, amely az Ön magatartása vagy kapcsolata ezzel a weboldallal vagy szolgáltatással, vagy abból ered, hogy Ön megsérti a jelen Feltételt.

 

9. A GARANCIA NYILATKOZATA.
ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY EZEN WEBOLDALNAK ÉS BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSÁNAK VAGY BIZTOSÍTOTT TARTALMÁNAK HASZNÁLATA (A „SZOLGÁLTATÁS”) SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE ELÉRÉRHETŐ ÉS NYÚJTOTT SZÁMÁRA.AZ ÖN „AHOGY VAN”, ÉS KIFEJEZETETT MINDEN FÉLE, VÉLEMEZTETETT VAGY KIFEJEZETT GARANCIÁT BEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, EGY AZ EGYES PURONPONTOKRA VONATKOZÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT BEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG.NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT, HOGY A SZOLGÁLTATÁS BÁRMILYEN RÉSZE SZAKADÁSMENTES, HIBAMENTES, VÍRUSMENTES, BÁRMELY MINŐSÉGŰ, BIZTONSÁGOS, PONTOS, MEGBÍZHATÓ, SEM AZÉRT, HOGY BÁRMILYEN TARTALOM BIZTONSÁGOSAN LESZ..ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY SEM MI, SEM A SZOLGÁLTATÁSBAN EGYIK RÉSZTVEVŐ NEM NYÚJT SEMMILYEN SZAKMAI TANÁCSOT, ÉS HOGY AZ ILYEN TANÁCSOK VAGY BÁRMILYEN MÁS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE ÉS AZ ÖN FELELŐSSÉGE NÉLKÜL.Előfordulhat, hogy egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett jótállások kizárását, és előfordulhat, hogy a fenti felelősség kizárása nem vonatkozik Önre csak a hallgatólagos jótállásra vonatkozóan.

 

10. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.
ÖN KIFEJEZETTEN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY PÉLDA KÁROKÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A PROGRAMOZÁSSAL KAPCSOLATOS KÁROKAT, AZ ELVESZTÉSEKETTÁJÉKOZTATJUK MINKET ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, AMELYEK (I) A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZBÓL KERÜLTEK, (II) A HELYETTESÍTŐ ÁRUK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI.A SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL, (III) AZ ÖN ADATKEZELÉSÉHEZ TÖRTÉNŐ ILLETÉKES HOZZÁFÉRÉSÉRE VAGY AZOK MÓDOSÍTÁSÁRA, (IV) BÁRMELY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATAI VAGY MAGATARTÁSA, VAGY (V) A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN MÁS ÜGY.Egyes joghatóságokban nem megengedett a felelősség korlátozása, ezért előfordulhat, hogy az ilyen korlátozások nem vonatkoznak Önre.

11. Jogfenntartás.
Fenntartunk minden jogunkat, beleértve, de nem kizárólagosan, minden szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, üzleti titkot és minden más tulajdonjogot, amellyel a weboldalunkkal, annak tartalmával, valamint az esetlegesen biztosított árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban rendelkezünk. . Jogaink és tulajdonunk használatához előzetes írásbeli hozzájárulásunk szükséges. Nem biztosítunk Önnek semmilyen hallgatólagos vagy kifejezett licencet vagy jogot azzal, hogy szolgáltatásokat bocsátunk az Ön rendelkezésére, és Önnek nincs joga weboldalunk vagy szolgáltatásunk kereskedelmi felhasználására előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

12. Értesítés a szerzői jog megsértéséről.
Ha úgy gondolja, hogy tulajdonát olyan módon használták fel, ami a szerzői jogok megsértésének vagy az Ön szellemi tulajdonjogainak megsértésének minősülne, szerzői jogi ügynökünkhöz fordulhat.

13. Alkalmazandó jog.
Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási Feltételekre és a webhely, illetve termékeink vagy szolgáltatásaink Ön általi használatából eredő vitákra a webhely tulajdonosának székhelye szerinti helyi törvények az irányadók és azok szerint értelmezendők, tekintet nélkül.kollíziós rendelkezéseire.A weboldal és szolgáltatás regisztrációjával vagy használatával Ön beleegyezik és aláveti magát annak a megyének vagy városnak, ahol a webhely tulajdonosának székhelye található.

14. Vegyes információk.
(i) Abban az esetben, ha a jelen Felhasználási Feltételek ütköznek bármely olyan jogszabállyal, amely szerint bármely rendelkezést érvénytelennek nyilváníthat a felek felett joghatósággal rendelkező bíróság, az ilyen rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az a felek eredeti szándékát tükrözze az alkalmazandó joggal összhangban. , és a jelen Felhasználási feltételek többi része érvényben marad és érintetlen marad;
(ii) Ha bármelyik fél elmulasztja a jelen Felhasználási Feltételek szerinti jogok érvényesítését, az nem tekinthető a felek jogáról való lemondásnak, és ez a jog továbbra is teljes mértékben érvényben marad;
(iii) Ön beleegyezik abba, hogy bármilyen törvényre vagy ellentétes törvényre való tekintet nélkül, hogy a jelen webhelyből vagy annak szolgáltatásaiból eredő bármely követelést vagy okot az ilyen követelés vagy ok felmerülését követő egy (1) éven belül kell benyújtani, vagy a követelés örökre elévül. ;
(iv) A jelen Felhasználási Feltételek szerinti jogainkat és kötelezettségeinket átruházhatjuk, és mentesülünk minden további kötelezettség alól.

15. Amit biztosítunk
A FUTPark.com csak szolgáltatást nyújt a felhasználóknak, ez a szolgáltatás az, hogy érméket kapunk, és időt takarítunk meg a csomagok kinyitásával, hogy kihúzhassunk sok érmét érő sztárjátékosokat, ezzel pedig pénzt takaríthatunk meg. Valójában NEM az érméket fizeted, hanem az a szolgáltatásunk, hogy az érméket átutaljuk a számládra. Ezek az érmék MINDIG a játékban maradnak, és soha nem távolítják el őket a játékból Ezek az érmék is MINDIG az EA SPORTS és a FIFA tulajdonában maradnak. Semmilyen módon nem vagyunk kapcsolatban az EA SPORTS-szal vagy a FIFA-val. A számlájára utalt érmék szolgáltatását megkapja, hogy javítsa a játékélményt, és biztosítsa, hogy még szórakoztatóbb legyen az Ultimate Team játéka.

16. Visszatérítési szabályzat.
Visszatérítést elfogadunk az ügyfelektől;-> csak akkor, ha az 24 órán belül megtörténik és a zseton átadás még nem történt meg.
Azzal, hogy webhelyünkön keresztül vásárol bármilyen szolgáltatást, automatikusan elfogadja az Általános Szerződési Feltételeinket, az Általános Szerződési Feltételeink azért vannak, hogy minden felhasználónknak olyan élményt biztosítsunk, amelyet megérdemelnek, és ez a szolgáltatás jobbá teszi a Fifa Ultimate Team élményét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a FUTPark.com fenntartja a jogot arra, hogy kérje bármely azonosító kép elküldését, hogy ellenőrizhessük megrendeléseit rendszerünkön keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket biztonságban tartjuk, és csak akkor használjuk fel, ha bármi gyanúsat látunk a megrendelésében. Megjegyzés: Ha olyan kártyával rendel, amely nem az Öné, akkor az illető személy igazolványát is kérni fogjuk, és rögzített telefonhívást kell folytatnunk vele, és meg kell kérdeznünk, hogy hozzájárult-e a felhasználáshoz. a kártyájukat. (Kérjük, ne rendeljen, ha ezeket nem tudja átadni nekünk) A weboldal (FUTPark.com) böngészésének folytatásával vagy más módon történő elérésével Ön a fenti feltételek és felelősségkizárás elfogadását jelzi. Ha nem fogadja el a feltételek bármelyikét, kérjük, most hagyja el ezt a webhelyet.

17. Vásárlás
Azzal, hogy tőlünk vásárol, automatikusan elfogadja az alábbi Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el, és vegye figyelembe, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek be nem tartása bírósági eljárást von maga után, amelyet az ut-store.com indít, és megfelelő díjat számítanak fel.
1. Hozzájárulok ahhoz, hogy a FUTPark.com szolgáltatásainak létrehozásához használt kártya/bank a KIP DIGITAL Kft. tulajdona. Ellenkező esetben TELJES engedélyem van a kártyatulajdonostól/banktól, hogy vállaljam ezt a vásárlást.
2. Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilvántartott elérhetőségi szám helyes legyen, mivel a FUTPark.com fenntartja a jogot arra, hogy felhívjon engem és engedélyt kérjen a kártyabirtokostól egy rögzített telefonhívás során, továbbá jogosult további azonosítási ellenőrzéseket kérni tőlem/ lakcím/vagy kártyatulajdonos igazolás (a kártyabirtokosé) (általában nagy megrendeléseknél).
3. Garanciát vállalunk a teljes visszatérítésre, ha fiókját letiltják a rendelés időpontjától a következő 48 órára. Kérjük, olvasson róla bővebben itt: https://futpark.com/faq/
4. A tranzakció befejezése után NINCS TÖBB hozzáférésünk a fiókjához. Ez azt jelenti, hogy TÖBBET nem tudunk bejelentkezni a fiókjába. Kérjük, minden alkalommal változtassa meg a jelszavát az érmék vásárlása után. CSAK az Ön felelőssége, hogy fiókja BIZTONSÁGOS legyen! A jelen Általános Szerződési Feltételek megsértése a maximális büntetés kiszabását vonja maga után.

10% pénzvisszatérítés a promóció visszavonásáig!

X
Scroll to Top